Kjøpsbetingelser:

Priser:
Prisene på produktene i nettbutikken er oppgitt i NOK og er inkl. merverdiavgift.

Betaling:
Visa/kredittkort via BBS Netaaxept - Du kan betale med Visa eller Mastercard. BBS Netaxept følger nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder.

VisalogoMasterCard Maestro MasterCard SecureCode Teller

Forskuddsbetaling - pengene må inn på vår konto før ordren blir gjennomført. Husk å merke overføringen med ditt navn og ordrenr.

Retur og angrerett:
Du som kunde har i følge kjøpsloven 14 dagers retur og angrerett.
Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt, med original emballasje, og kvittering.

Du må selv betale retur.Force Majeur:
Er Aga Mat forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt:
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Til danske/svenske kunder
FRAKTKOSTNAD Brevpost

Kr 49, -For ordre med vekt opptil 350 gram
Kr 89, -For ordre med vekt opptil 1 kg

Det må betales formattilegg på brevsendinger som er større enn et av disse målene 36 x 26 x 7 cm.
Formattilegg er på 21,-.
Pakken sendes uregistrert og Aga- mat tar ikke ansvar for pakker som blir borte i posten.